Εκτύπωση

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, Καλιφόρνια Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Ἱερὰ Μητρόπολις Σαν Φραντσίσκο (Holy Monastery of the Theotokos, the Life-Giving Spring, 38526 Dunlap Road (P.O. Box 549), Dunlap, CA 93621)

Ἠγουμένη: Γερόντισσα Μαρκέλλα

τηλ. +1 (559) 338-3110.

Φωτογράφος: analogion.gr

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_03s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_04s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_05s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_06s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_07s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_08s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_09s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_10s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_11s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_12s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_13s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_14s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_16s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_17s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_18s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_19s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_20s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_21s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_22s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_23s.jpg IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_24s.jpg

IM Zwodoxou Phghs-Dunlap CA-Oct2009_25s.jpg