ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΝΟΡΙΩΝ

Ἐπειδὴ διαπιστώσαμε ὅτι ὑπάρχουν δυσκολίες καταρτίσεως τῆς Τάξεως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου σὲ περιπτώσεις ποὺ τὸ Τυπικὸν δὲν ἀφιερώνει περισσότερες ἀπὸ δύο-τρεῖς γραμμές, θεωρήσαμε καλὸν τὴν συγγραφὴ ἑνὸς βιβλίου Τυπικοῦ ποὺ νὰ παρουσιάζει τὴν Τάξη ἀναλελυμένη συνάμα δὲ ἁπλουστευμένη γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις. Φιλοδοξοῦμε, λοιπόν, τὸ παρὸν βιβλίον νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται εὔκολα ἀπὸ τὸν πλέον ἄπειρον εἰς θέματα Τυπικοῦ Ἱεροψάλτη, ὥστε οὕτος νὰ μπορεῖ νὰ βγάζει τὴν Ἀκολουθία ὡς ἡ Παράδοσις τὸ ἀπαιτεῖ. Τὸ βιβλίον αὐτὸ φιλοδοξεῖ νὰ συμπληρώσει τὰ Δίπτυχα καὶ τὸ Τ.Μ.Ε., κατὰ τὸ «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ Τάξιν γινέσθω», καὶ ὄχι νὰ τὰ ἀντικαταστήσει.

 

Τυπικόν Ὄρθρου Ἐνοριῶν
(ἐκτὸς Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου)

  • Ἐκδόσεις Ἄθως, α' ἔκδοσις, Ἀθήνα 2008, σελ. 324.

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος  Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος ο Β'    Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος ο Β'

 

- οἱ πρόχειρες (draft) ἐκδόσεις τοῦ βιβλίου δὲν εἶναι πλέον διαθέσιμες, 8/11/2007 -

  • τελευταῖα πρόχειρος ἔκδοσις, 4/8/2007, σελ. 152.

  • πρόχειρος η' ἔκδοσις, 25/6/2007, σελ. 138.

  • πρόχειρος ζ' ἔκδοσις, 27/3/2007, σελ. 128.

  • πρόχειρος ς' ἔκδοσις, 7/2/2007, σελ. 115.

  • πρόχειρος ε' ἔκδοσις, 13/12/2006, σελ. 115.

  • πρόχειρος β' ἔκδοσις· 13/11/2006, πρώτη ἔκδοσις στο διαδίκτυον, σελ. 62.

  • πρόχειρος α' ἔκδοσις· 8/11/2006, δημοσίευση μέσῳ ἠλ. ταχυδρομείου, σελ. 60.

 

>> Ἀναζήτησις

ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΥΠΙΚΟΝ - ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ